Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu’nun http://www.milesanddrives.com’a verdiği bilgiye göre küresel tedarik zinciri yapısında baskısını sürdüren, salgın sebebiyle ertelenen küresel talepteki artışın 2022 yılında da devam etmesi bekleniyor. Prof. Dr Kazançoğlu, navlundaki büyük artışların gemilerin günlük kazançlarının 10 kata kadar artması ve armatörlük şirketlerinin 2021 yılında rekor karlılık seviyesine ulaşmasıyla sonuçlandığını belirtti. Sektörün deneyimli ismi sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ki lojistik maliyetlerinin kritik öneminin 2022’de daha da artması beklenmektedir. Türkiye’nin gerek coğrafi konumu, gerekse dış ticaretteki rolü itibarıyla deniz yolu taşımacılığı kritik bir öneme sahiptir. Bu durumun pandemi ile birlikte yeniden şekillenen küresel tedarik zincirlerindeki satın alma eğilimlerinin Türkiye’ye yönelimini artıracağı düşünülmektedir. Öte yandan tek bir lojistik modu üzerindeki baskının azaltılması ve özellikle konteyner krizinin olumsuz etkilerinden en az şekilde etkilenmek için ‘intermodal’ taşımacılığın geliştirilmesi, bu şekilde hem dış pazardaki payın artırılması hem de iç pazardaki ticari faaliyetlerin iyileşmesi mümkün kılınabilir’’.