Nissan, Ambition 2030 yol haritasının hayata geçirilmesi için kritik öneme sahip sürdürülebilirlik taahhüdünü güçlendirmeye devam ediyor.

Nissan, Toplumsal konuları ve gelecekteki trendleri ele almak üzere, Yokohama’daki Küresel Genel Merkezinde “Nissan Sürdürülebilirlik Semineri 2022” panelini düzenledi. Panelde çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) uzmanları, iklim değişikliğiyle mücadelede fikir birliği yapmanın sürdürülebilirlik açısından önemini ve acil sorunların ortak olarak nasıl ele alınabileceği tartıştı.

Panel ile birlikte eş zamanlı yayınlanan Nissan 2022 Sürdürülebilirlik Raporunda ise Nissan’ın toplum ve çevreye sağladığı değer ve etkisi ile bunların şirkete etkilerini değerlendirdiği bir önemlilik matrisi yer alıyor.

Nissan Chief Sustainability Officer Joji Tagawa konuyla ilgili düşüncelerini:

“Nissan olarak gerçek anlamda sürdürülebilir bir şirket olmakta kararlıyız. Bu, tüm paydaşlarımızın bize duyduğu güvenin de temelini oluşturuyor. Geçen yıl gösterdiğimiz gelişim ve başarılar, hedef odaklı büyüme stratejimizin merkezine sürdürülebilirliği koyduğumuzun ve uzun dönemli değer yarattığımızın bir göstergesi. Belirlediğimiz temel konulara yönelik çabalarımız artarak devam edecek” sözleriyle ifade etti.

Tagawa ayrıca, Nissan’ın karbon nötr bir şirket olmak amacıyla 2030’ların başına kadar tüm yeni modellerin elektrikli versiyonlarını satışa sunma hedefine sahip olduğunu ifade etti. Şirket, elektrikli araç (EV) ekosistemini geliştirmek için 4R ve Blue Switch gibi girişimleri yaygınlaştırırken, pil ve araç teknolojilerinde de iyileştirmeler yapacak. Nissan, bu doğrultuda araç güvenliğini artıran teknolojiler geliştirmek ve bu teknolojileri daha fazla müşteriye erişilebilir kılmak amacıyla kapsayıcı mobilite çözümleri üzerinde çalışıyor.

Nissan’ın çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) öncelikleri arasında, tüm değer zinciri boyunca karbon ayak izini azaltmak ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Race to Zero küresel kampanyasına katılan ilk Japon otomobil üreticisi olmak yer alıyor. Nissan, sektörler arası iş birlikleri kurmak amacıyla, dünya ülkelerinin liderleri ile bir araya gelerek emisyonları azaltmayı ve yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Nissan, tüm bu eylemlerini desteklemek için, çevre dostu ürün, teknoloji ve yeni mobilite hizmetleri geliştirmeye odaklanan kaynak yaratma çabalarını içeren sürdürülebilir bir finans çerçevesi oluşturduğunu da duyurdu.

http://www.milesanddrives.com okurları için bilgi notu:

Nissan Sürdürülebilirlik Semineri 2022 paneli, https://youtu.be/UATmo0WfXMU adresinden izlenebiliyor.