Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AB Merkezi), Avrupa Komisyonu tarafından Jean Monnet Programı kapsamında “Mükemmeliyet Merkezi” olarak kabul edildi.

Bu çerçevede, Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, son 5 yıl içerisinde Türkiye’den mükemmeliyet merkezi olmaya hak kazanan ilk araştırma merkezi oldu.

EN PRESTİJLİ DESTEK

“Mükemmeliyet Merkezi” unvanı, araştırma ve uygulama merkezlerinin gerçekleştirdiği faaliyetler ve önümüzdeki yıllar için sunulan çalışma planlarına yönelik değerlendirmeler sonucunda Avrupa Komisyonu tarafından veriliyor. Jean Monnet Avrupa Mükemmeliyet Merkezleri, Avrupa Birliği ile ilgili konularda yapılan araştırma ve eğitim faaliyetlerinde yetkin kurum ve araştırma merkezlerine yeni çalışma ve araştırmalar için en prestijli destek mekanizması ve etiket niteliği taşıyor.

Koordinatörlüğünü, Yaşar Üniversitesi AB Merkezi Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökay Özerim’in yaptığı merkezin çalışmalarında Yaşar Üniversitesi akademisyenleri yer alırken, uluslararası danışma kurulunda ise Türkiye, Avrupa ve Amerika’nın prestijli üniversitelerinden araştırmacı ve öğretim üyeleri bulunuyor.

AMACIMIZ DAHA FAZLA İNSANA ULAŞMAK

Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak amaçlarının yapmış oldukları projeleri ve araştırmaları daha fazla kişiye ulaştırmak olduğunu belirten Doç. Dr. Gökay Özerim: “AB Merkezi’nin uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında “Mükemmeliyet Merkezi” olarak kabul edilmesi, yapmış olduğumuz araştırma, proje ve diğer çalışmaları genişletmek ve daha fazla kişiye yaygınlaştırabilmek açısından teşvik edici nitelik taşıyor. Mükemmeliyet Merkezi, “Göç”, “Gençlik” ve “Kültür” olmak üzere üç ana temada eğitim ve araştırma faaliyetleri sunacak şekilde tasarlandı” dedi.

AB PROJELERİNDE EN AKTİF ÜNİVERSİTELER ARASINDA

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ise Yaşar Üniversitesi’nin AB Merkezi desteği ile Jean Monnet Programı kapsamında bugüne kadar 11 adet projeye dahil olduğunu söyleyerek görüşlerini şu şekilde ifade etti: ”Avrupa Birliği çalışmalarının en prestijli destek mekanizması olan Jean Monnet Programı’ndan üniversitemiz Türkiye ve Avrupa’da en çok yararlanan üniversiteler arasına girmiştir. Bugüne kadar Yaşar Üniversitesi olarak farklı araştırmacılarımızın desteğiyle yürütülen yaklaşık 130 uluslararası proje ile birlikte proje eğitimleri ve bilgilendirme faaliyetleriyle üniversitemizde proje kültürü yaygınlaştı. Yaşar Üniversitesi, bu kapsamda AB projelerinde en aktif üniversiteler arasında yer almaktadır. Üniversitemizin AB Merkezi, uluslararası projelerin yazılması ve yürütülmesine sağladığı desteğin yanında kurumumuzun Avrupa yükseköğrenim alanına uyumuna (Bologna Süreci) ve üniversitemizin uluslararasılaşmasına katkı sağlamıştır.”

ULUSLARARASI BAĞLARIMIZ GÜÇLENİYOR

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Avrupa Komisyonu tarafından Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne verilen “Mükemmeliyet Merkezi” unvanını çok önemsediklerini belirterek şunları söyledi: “Yürütülen uluslararası projelerle her yıl üniversitemiz araştırma fonuna önemli bir tamamlayıcı kaynak sağlamaktadır. AB Merkezi, üniversitemizdeki uluslararası proje süreçlerine vermiş olduğu destekle uluslararası ölçekte üniversitemizin 575’ten fazla kuruluşla (üniversite, sivil toplum kuruluşu, özel sektör ve kamu kuruluşu) iş birliği geliştirmesine vesile olmuştur. Ayrıca farklı Avrupa ağları ve konsorsiyumları ile ortak projelerde, uluslararası ortaklıklar kurmuş ve bu paydaşlarla güçlü bağlar geliştirmiştir.’’