Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından olan Consus Enerji, 2023 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Consus Enerji’nin gelirleri, 2023 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artarak 381 milyon 689 bin 168 TL’ye ulaştı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 70 milyon 904 bin 231 TL olarak gerçekleşti. 2023 yılı ilk yarısında kurdaki artışın TL enflasyon artış oranına kıyasla düşük kalması ve devam eden tavan fiyat uygulamaları kaynaklı elektrik fiyatlarındaki sınırlamalar daha yüksek bir FAVÖK elde edilmesini engelledi. İlk altı aylık net dönem kârı ise 14 milyon 484 bin 250 TL olarak gerçekleşti. Şirket’in 2023 yılının ilk yarısına ilişkin finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, “Sürdürülebilir bir gelecek ve temiz enerji için, güneş odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerlememiz sürüyor. Bu kapsamda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli yatırım fırsatlarını takip etmekteyiz” ifadesini kullandı.

Üretim portföyünü büyütmek için çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini kaydeden Arpacıoğulları, çeşitli sektörlerden potansiyel müşteriler ile dağıtık güneş santrallerine ilişkin proje geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü anlattı. Arpacıoğulları, “Dağıtık enerji iş kolunda 2022 yılının son çeyreğinde bir sanayi tesisinin öztüketimine yönelik olarak imzalanan enerji performans sözleşmesi kapsamındaki 2,05 MW kurulu güce sahip ilk GES’in inşaatı tamamlanarak, santral 2023 yılının ilk yarısının hemen akabinde devreye alındı. Böylece, 2023 yılı Ağustos ayı başında dağıtık enerji iş kolumuzda toplam kurulu gücümüz, 56,2 MW’a çıkarken, söz konusu GES’in ilavesi ile toplam tesis sayımız, dağıtık iş kolunda 9’a yükseldi” dedi.

Arpacıoğulları, “Diğer taraftan bir kamu kurumu ile gelir paylaşım modeli kapsamında güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı, kurulumu ve işletilmesine yönelik sözleşme imzalanarak yatırım sürecine başlandı. 2,45 MW kapasitedeki bu projenin 2023 yılının 3. çeyreğinde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor. Dağıtık enerji iş kolumuzda hem özel sektör hem de kamuya tasarruf sağlamaya yönelik çözümlerimize önümüzdeki dönemde de ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

http://www.milesanddrives.com okurları için bilgi notu:

Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, özellikle güneş alanında yurtiçindeki projelere ilave olarak yurtdışı fırsatlarının da takip edildiğini söyleyerek, buna yönelik olarak Karayipler ve Avrupa’da yer alan çeşitli ülkelerdeki projelere ilişkin de değerlendirmelere devam edildiğini belirtti. 2022 yılında gerçekleşen halka arz sonrasında, kurumsal yönetim uygulamalarının Şirket nezdinde ve ilgili paydaşlar açısından daha da ön plana çıktığını ifade eden Arpacıoğulları, 2023 yılı Mayıs ayı içinde kurumsal yönetim ilkelerine uyuma ilişkin aldıkları derecelendirme notu ile BİST Kurumsal Yönetim Endeksine dahil edildiklerini ilave etti. Arpacıoğulları sözlerini şöyle tamamladı : “Portföyümüzü büyütmeye yönelik yatırımlarımıza 2023 yılının ikinci yarısında da devam etmek en büyük hedefimiz. Gelecek dönemlerde başlıca odağımız hem santral kurulu gücü hem de mali performans açısından sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve güçlü bir bilanço ile değer yaratmak olacak.”